B-kullen födda 19 September 2017

SÅLDA


fr.v. Hadhafang´s Royal Beauregard (Buster)
Hadhafang´s Royal Beaufort (Öyvin)
Hadhafang´s Royal Bealill (Mimmi)